zwroty

Klient ma prawo do zerwania umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Dokładne zasady określające odstąpienie od umowy, zwroty i rękojmie zostały zdefiniowane w regulaminie dostępnym pod adresem https://themakatka.pl/pl/regulamin/
lub w siedzibie firmy pod adresem:
RapidDev
13-200 Działdowo,
ul. Władysława Jagiełły 26c